Information om slöjd av talltoppar

Vårvintern 2005 fick jag en idé om att göra ljuskronor av talltoppar. Jag tänkte mig en stor gammeldags grötkräkla med ljushållare av järntråd. Jag vet inte hur det kommer sig att jag fick idén. Mig veterligt har jag aldrig sett något liknande. Därför tycker jag att det är extra roligt med dessa produkter – jag tror att jag har hittat på detta själv. Jag började experimentera hur jag skulle gå tillväga. Först och främst måste jag hitta råmaterial. Kontakter med markägare och skogstjänstemän togs. Jag letar i kraftledningsgator och ungskogsröjningar. Det var svårare än jag tänkt mig att hitta lämpliga toppar. Grovlek, längd, grenvinkel och en jämn fördelning av grenarna ska stämma. Av cirka 100 toppar duger kanske 10 att bearbeta och ytterligare några kasseras under tillverkningen. Redan när jag tar toppen i skogen bestämmer jag om det ska bli en ljuskrona, kandelaber eller skål beroende på antal grenar och toppens form. Svårast är att hitta en topp att tillverka en skål av då det bör vara minst sex grenar att använda som stomme.

Talltoppen måste fortfarande vara färsk, dvs kambiet under ytterbarken ska vara grön för att det ska gå att på ett tillfredsställande sätt skala toppen ren från bark. Sedan torkas toppen uppspänd i den form jag vill ha den färdiga produkten. Beroende på vad det ska bli spänner jag upp toppen på olika sätt. Efter en tids torkning fortsätter jag med kniv och sandpapper att forma toppen.

Målning sker antingen med slamfärg från Falu gruva (FaluRöd, FaluSvart o FaluOckra) eller en vattenlöslig oljefärg som jag späder med rå linolja. Slamfärgen är lätt att måla med och torkar snabbt. Ytan är dock känslig för yttre påverkan men samtidigt väldigt lätt att bättra på.

Oljefärgen är tåligare men har en torktid på mellan veckor och månader beroende på luftfuktighet , spädningen av linolja och vilken kulör det är.

De första ljuskronorna jag gjorde tänkte jag mig som ett alternativ för allmogen till bergsmanskronorna som tillverkades i Falun. Tanken var att tillverka en ljuskrona av material som en gång i tiden var tillgängliga för var och en. Trä, järntråd och falurödfärg må ha funnits tillgängligt medan man kanske på någon marknad kan tänka sig ha kommit över några prismor. På detta sätt har jag lekt med tanken på hur allmogen skulle ha kunnat gjort för att sprida lite glans och fägring i stugorna.

Prismorna är av glas och av samma typ som används i Bergsmanskronorna.

Ganska snart började jag fantisera om olika sockenkronor där man dekorerade sina ljuskronor med rester och spillbitar från sina sockendräkter. Nu började jakten på folkdräktsmaterial. Bara det var ett detektivarbete. Fantasin fortsatte med en Grynetkrona – ”ta ingen skit” och en Kurbitskrona vidare med en Marin krona och fantasin fortsätter att skena.

Jag fick idéer om att göra kandelabrar på samma tema som ljuskronorna. Då sparade jag istället toppen nedanför grenvarvet. Foten är svarvad av klibbal. Dem köper jag in av en annan slöjdare i trakten.

Nästa steg var att göra en skål. Jag använder samma teknik som då jag arbetar med trådtjack. Som stomme har jag istället en talltopp. Vad som ska bli härnäst vet jag ännu inte, men alldeles säkert kan man göra mer fantasifulla produkter av talltoppar.

Vid isättning och urtagning av ljus vrid stearinljuset moturs i ljushållaren. Håll emot med ena handen i ljushållaren. Använd ljus med diameter 23-24 mm.

Grenarna kan röra sig vid ändrade luftfuktighetsförhållanden precis som sk väderpinnar gör. Det kan alltså ske när man flyttar en ljuskrona el dyl från en lokal till en annan. Det är dock lätt att justera ljushållaren vid behov.

Varje produkt av en talltopp blir unik. Det går inte att göra flera likadana. Bilderna på denna hemsida är därför exempel på hur de kan se ut. Just den produkt som finns på bilden kanske inte finns att köpa. Är du intresserad så kan jag skicka bild och måttuppgifter på dem som finns klara. Annars får du göra en beställning med ungefärliga önskemål om mått.

Tidigare användningsområden för talltoppar är vad jag känner till grötkräklor, rockhuvuden för linet vid spinning av lin på spinnrock och enklare former av krokar.